Portofoliul de proiecte marca Metodo Romania

The following two tabs change content below.
Grupo Método
Consultora Global de Servicios Educativos y Proyectos Sociales.
Grupo Método

Últimas entradas de Grupo Método (ver todo)

Metodo România s-a înființat în anul 2012 în București și a dezvoltat pe parcursul anilor un portofoliu de proiecte pe arii diverse de activitate, fie că vorbim despre consultanță, formare sau servicii de cercetare și studii concepute pentru proiecte. Compania se bucură de o echipă locală de experți ce beneficiază de expertiză internațională, fiind înregistrată ca sucursală a Metodo Studio Consultores SL în România. Pentru a înțelege mai bine activitatea noastră, vă prezentăm succint proiectele în care Metodo România s-a implicat de la înființare și până în prezent.

INSECTRISK este un proiect al cărui scop este reducerea şi menţinerea INSECTRISK ROpopulaţiilor de insecte vectori de boală în zona transfrontalieră România-Bulgaria la niveluri de densitate scăzută care să elimine riscul de transmitere a unor maladii şi să asigure confortul populaţiei. Proiectul „Elaborarea si adoptarea unui Parteneriat Instituționalizat Comun privind managementul riscului asupra proliferării excesive de insecte care afectează sănătatea publică și siguranța în cadrul regiunii transfrontaliere România-Bulgaria” este finanțat prin fonduri europene în cadrul programului Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020. Metodo Studii Consultanță România a prezentat în cadrul meselor rotunde experiențe de bune practici în domeniul managementului riscului corespunzător dezvoltării excesive a insectelor vector de boală la nivel european.

“Programe educaționale și de consiliere pentru prevenirea abandonului școlar în județul Vaslui” ISJ Vaslui– a însemnat o serie de activități derulate în parteneriat cu Inspectoratul Județean Vaslui pentru combaterea factorilor care conduc la abandonul școlar precum absenteismul, lipsa consilierii vocaționale și interesul scăzut al elevilor pentru continuarea studiilor sau participarea la examenul de Bacalaureat și s-a desfășurat în 3 licee: „Ion Mincu”din Vaslui, „Nicolae Iorga” din Negrești și „Petru Rareș” din Bârlad. În cadrul acestui proiect, Metodo Studii Consultanță România a realizat un studiu de analiză a pieței muncii din perspectiva nevoilor de competențe și deprinderi necesare angajatorilor din partea tinerilor angajați, și un studiu de evaluare a impactului acțiunilor efectuate pe grupul țintă, elevii claselor a X-a, a XI-a și a XII-a, părinții copiilor și profesorii implicați în pregătirea elevilor. De asemenea, Metodo România a realizat acțiuni de coordonare și gestionare a operatorilor de teren pentru culegerea informațiilor.

Start-UP Antreprenorial 
În anul 2015, Metodo Studii Consultanță România a făcut parte dintr-un consorțiu care a gestionat fonduri dedicate dezvoltării a 40 de noi afaceri, fiecare cu un buget de circa 25.000 euro în cadrul proiectului Startup Antreprenorial. Metodo România a gestionat procesul de înființare și dezvoltare a 5 afaceri, care sunt active pe piață și acum, la aproape 2 ani de la înființare. Pentru pregătirea acestor afaceri Start-Up, Metodo România a furnizat servicii de formare profesională (curs Competențe antreprenoriale pentru 152 de persoane)  și servicii de sprijin (acordare de subvenții, mentorat și consultanță în afaceri).

A.B.I.L.Asistenţă individualizată pentru integrarea durabilă pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile

ABILProiectul A.B.I.L. a fost un real succes și a reușit să promoveze incluziunea socială și să crească accesul pe piața muncii a 525 de persoane provenite din categorii defavorizate (persoane cu dizabilitati; persoane de etnie romă; tineri cu vârsta peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului și femei). Cum s-a realizat acest lucru? Prin oferirea de servicii specializate de informare, consiliere, formare profesională a acestora în vederea ocupării, precum și prin sprijinirea prin servicii de îngrijire a minim 200 de dependenți (copii minori, bătrâni, persoane cu handicap ușor sau alte grupuri vulnerabile) ai persoanelor din grupul țintă. În cadrul acestui proiect s-a realizat și un studiu privind piața muncii în regiunile București-Ilfov, Centru și Nord-Vest și s-a organizat un curs de Operator introducere, validare și prelucrare date pentru 24 de cursați și cursul de Competențe antreprenoriale cu 70 de cursanți, împărțiți în 3 grupe de studiu.

Proiectul „Centre de incluziune socială rurală – CIS Rural” s-a adresat unui număr de 800 de persoane vulnerabile dintre care 250 de persoane cu dizabilități și 550 de persoane de etnie romă, a căror integrare pe piața muncii este dificilă sau chiar îngrădită. Obiectivul proiectului a fost acela de a îmbunătăți calitatea forței de muncă prin participarea la programe de formare profesională de calificare/recalificare și de a promova includerea activă a grupului țintă prin măsuri de reintegrare socio-profesională. În urma acestui proiect s-au creat 4 Centre de Incluziune Socială Rurală în Regiunea S-E (județul Vrancea), Sud-Muntenia (județul Teleorman), București-Ilfov (județul Ilfov) și Vest (județul Hunedoara). În acest proiect, Metodo România a realizat studiul pentru determinarea nevoilor specifice grupului țintă (persoane cu dizabilități și persoane de etnie romă) din perspectiva accesului acestora la piața muncii.

Proiectul „Fii Proactiv, Învață permanent!” – Module de training pentru îmbunătățireaMAE abilităților personalului MAE – Metodo România a fost implicată în realizarea unei platforme de e-learning și 3 suporturi de curs în format electronic cu ajutorul cărora un număr de 30 de angajați ai MAE au fost instruiți în domeniul Relațiilor Internaționale.

CB LabMarket – este un proiect de cooperare transfrontalieră care și-a propus generarea și creșterea competitivității pieței muncii în regiunile Olt (România) și Pleven (Bulgaria) prin mobilitate și formare profesională. Modulul online pentru încurajarea mobilității în CB – Labmarket a însemnat crearea unei platforme care să conțină o bază de date cu locuri de muncă din cele două țări participante, oferindu-se astfel accesul rapid către oportunități de lucru sau forță de muncă calificată.

Sloganul Metodo România este: Dedicați oamenilor!

Sub acestă deviză Metodo România își adaptează în permanență viziunea și serviciile astfel încât să corespundă nevoilor specifice ale publicului.  Metodo România este o companie specializată în oferirea de formare profesională, soluții de e-learning, studii și cercetări de piață, consultanță în management și implementare de proiecte, servicii destinate atât instituțiilor publice, cât și organizațiilor private și persoanelor fizice.

Urmăriți-ne pe rețelele de socializare: Facebook, Twitter și Instagram.

No hay comentarios

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>