Europa care funcționează cu succes

The following two tabs change content below.
Grupo Método
Consultora Global de Servicios Educativos y Proyectos Sociales.
Grupo Método

Últimas entradas de Grupo Método (ver todo)

Europa trăiește zile tulburi în ultima perioadă dacă ne gândim la decizia recentă a Marii Britanii de a părăsi spațiul european sau la ultimele atacuri  care au provocat panică și oroare împrejur.  Euroscepticismul are un nivel ridicat, dar trebuie să ne amintim câte povești de succes s-au clădit pe structura care acum pare șubrezită. Să nu uităm de faptul că progresul s-a realizat prin trudă, investiții și cooperare, prin libertatea de mișcare a oamenilor, prin deschiderea piețelor de bunuri, servicii, prin uniunea economică și politică, prin UE.

Anul acesta se împlinesc 30 de ani de când Spania și Portugalia au aderat la UE. La timpul respectiv, Uniunea Europeană era cunoscută sub numele de Comunitatea Economică Europeană și deținea 12 membri, dacă includem cele două state care au semnat în anul 1986. Deși ambele țări au făcut față unor vremuri grele cu regim de dictatură, iată că ani mai târziu, lucrând împotriva curentului, au reușit să ajungă în familia democratică din Europa. Pentru România în schimb, anul acesta pe 9 mai s-au marcat 10 ani de când am devenit în mod oficial stat al Uniunii Europene. Zece ani de cooperare fructuoasă și proiecte de dezvoltare economică și socială în care s-a investit multă energie și timp.

Ce funcționează cu adevărat cu succes în Europa?

1. Programul Erasmus

Prin programul Erasmus este sprijinită dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare şi postuniversitare, programul acoperind toate disciplinele şi domeniile de studiu. Practic, studenții sunt încurajați să studieze la o universitate din ţările Uniunii Europeane între 3 și 10 luni (maxim un an academic). Avantajul acestor schimburi de experiență este crearea unei Europe unite, o Europă construită de tineri care se adaptează la prezent și încep să contureze punți de comunicare și relaționare încă de pe băncile facultăților sau masteratelor. Spiritul Erasmus sădește în fiecare participant prin experiențele comune de descoperire a unei țări gazdă valori precum libertate, respect, democrație. Chapeau!

2. Comerțul

Comerțul n-ar înflori atât de mult fără de Uniunea Europeană. Faptul că în momentul de față un producător de legume din Spania poate apela la o forță de muncă din România pentru a-și completa echipa și pentru a vinde în toate țările membre produsele sale, nu este o minune, ci este un succes al reglementărilor Uniunii Europene. Cam câte mașini nemțești se vând în Europa și câtă ciocolată Belgiană consumăm zilnic în România? Să ne bucurăm de aceste schimburi de succes.

3. Știința

Inovarea a fost plasată în centrul strategiei UE privind creșterea economică și crearea de locuri de muncă în Europa. Statele membre sunt încurajate să investească 3% din PIB în cercetare și dezvoltare până în 2020 (1% din fonduri publice, 2% din investiții private), ceea ce se estimează că ar genera 3,7 milioane de locuri de muncă și ar determina o creștere anuală a PIB-ului UE cu circa 800 de miliarde de euro. UE depune eforturi pentru a crea un singur spațiu european de cercetare, care să le permite cercetătorilor să lucreze în orice țară din UE și în interiorul căruia este sprijinită și încurajată cooperarea transfrontalieră.

4. Fondurile structurale 

Fondurile structurale sunt instrumente financiare, administrate de către Comisia Europeană, cu scopul de a oferi sprijin la nivel structural. Sprijinul financiar din Fondurile Structurale este destinat, în principal, regiunilor mai puțin dezvoltate, în scopul de a consolida coeziunea economică și socială în Uniunea Europeană.

Cele 3 obiective strategice ale Politicii de Coeziune Economică și Socială a Uniunii Europene sunt:

  • Convergența sau reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni. Statele pot solicita finanțare pentru regiunile care au PIB/capita sub 75% din media europeană.
  • Competitivitatea regională și ocuparea forței de muncă. Statele pot solicita finanțare pentru regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergență.
  • Cooperarea teritorială europeană. Obiectiv tematic care sprijină adaptarea și modernizarea politicilor și sistemelor de educație, instruire și angajare a forței de muncă.

FSE este principalul instrument prin care Europa susține crearea de locuri de muncă, ajută oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigură oportunități profesionale mai echitabile pentru toți cetățenii UE. Fondul funcționează prin investiții în capitalul uman al Europei – angajații, tinerii și toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă. Finanțarea FSE de 10 miliarde EUR pe an îmbunătățește perspectivele de angajare pentru milioane de europeni, în special pentru cei cărora le este dificil să își găsească de lucru.

Uniunea Europeană și-a asumat angajamentul de a crea locuri de muncă mai multe și mai bune și o societate favorabilă incluziunii sociale. Acestea sunt obiectivele centrale ale strategiei Europa 2020 pentru a genera o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în UE. Criza economică actuală accentuează și mai mult dificultatea acestei provocări. FSE joacă un rol important în realizarea obiectivelor Europei și în atenuarea consecințelor crizei economice – în special a creșterii șomajului și a nivelurilor de sărăcie.

La Metodo formăm o familie numeroasă, iar totul a început chiar cu mult mai devreme decât aderarea noastră la UE, în anul 1999 în Vigo, Spania. Astăzi, grupul Metodo înseamnă un complex de companii internaționale specializate în dezvoltare de proiecte, formare, cercetare socială și soluții e-learning cu sedii în țări precum: România, Columbia, Panama, Mexic, Chile și Peru.

Cooperarea dintre filiala din Spania și România s-a dovedit a fi deseori una de succes datorită proiectelor dezvoltate și implementate în mod reușit. Printre acestea putem aminti:  proiectul A.B.I.L., „Croiește-ți un viitor!” și Promotor Laboral.

A.B.I.L. – Asistenţă individualizată pentru integrarea durabilă pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile

ABIL

Proiectul A.B.I.L. a fost un real succes și a reușit să promoveze incluziunea socială și să crească accesul pe piața liberă a muncii a 525 de persoane provenite din categorii defavorizate (persoane cu dizabilitati-68; persoane de etnie romă-69; tineri cu vârsta peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului-131 și femei-33).

Cum s-a realizat acest lucru? Proiectul A.B.I.L. și-a atins obiectivele prin oferirea de servicii specializate de informare, consiliere, formare profesională și calificare a acestora în vederea ocupării, precum și prin sprijinirea prin servicii de îngrijire a minim 200 de dependenți ai celor precizați (copii minori, bătrâni, persoane cu handicap ușor sau alte grupuri vulnerabile).

Croiește-ți un viitor!

Obiectivul general al proiectului l-a constituit dezvoltarea resurselor umane prin activități de orientare, consiliere, calificare și recalificare a angajaților, obținându-se astfel o creștere a nivelului de calificare în sectoarele textile și comerț. Grupul ţintă al proiectului a fost alcătuit din 702 de angajați din cele două sectoare de referință din 3 regiuni de dezvoltare: zona Bucureşti Ilfov (Bucureşti şi Pantelimon), Nord Vest (Cluj) şi Centru (Ocna Mureş). Ca partener transnațional în cadrul consorțiului, Metodo a lucrat la realizarea unei metodologii pentru identificarea celor mai bune practici din sectoarele menționate. Activitățile cuprinse în acest proiect reflectă preocuparea și interesul Metodo pentru formarea profesională continuă.

Promotor Laboral

Promotor LaboralUna dintre bunele practici importate cu succes din Spania a fost cea a „Promotorului Laboral”. Beneficiarii vizați de către proiect au fost specialiștii care își desfasoară activitatea în serviciul de ocupare a forței de muncă, indiferent de organizație sau instituția în care își desfasoară activitatea (cum ar fi Primărie, ONG, SPO etc), și care au cunoștințe vaste despre piața forței de munca în zona în care acționează: angajatori, profesii cerute, locuri de muncă vacante, tendința pieței de muncă. Mai exact, Promotorul Laboral este un exemplu spaniol de bună practică în domeniul accesului pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile. În România, s-a dorit o îmbunătățire a serviciilor oferite de către specialiștii în ocupare și astfel, proiectul a avut ca beneficiar Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova și a fost implementat în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea, SC Global Commercium Development și Método Estudios Consultores SL – SPANIA.

Metodo România. Dedicați oamenilor!

Metodo România este o companie specializată în oferirea de soluții de formare profesională continuă, cercetare și analiză în domeniul muncii și protecției sociale și asistență tehnică pentru designul și managementul de proiect, adresându-și serviciile atât către instituții publice, cât și către organizații private.

Tehnologia, angajații și metodologia sunt aliniate la ceea ce facem cel mai bine și ne place să facem: implementare de proiecte, formare profesională și consultanță în management și finanțări nerambursabile.

Prin tot ceea ce facem sprijinim oamenii în demersurile și planurile lor de dezvoltare personală și profesională oferind formare inovatoare și personalizată, acces simplu la oportunități de finanțare și servicii de consultanță care răspund întotdeauna așteptărilor lor.

Metodo România este filială cu personalitate juridică a Grupo Método în România.

Urmăriți-ne pe rețelele de socializare: Facebook, Twitter și Instagram.

No hay comentarios

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>